Idź do tekstu

Program Doskonałości Operacyjnej (Azoty PRO) jest jednym - obok rozwoju organicznego oraz fuzji i przejęć - z trzech głównych filarów strategii Grupy Azoty do 2020 roku. Jest to bardzo istotny element rozwoju całej grupy kapitałowej, gdyż stawia konkretny cel do realizacji – w 2017 roku ponad 300 mln zł oszczędności rocznie. Cel ten to nie tylko wymierne efekty finansowe z realizacji programu, ale również zmiana kultury organizacyjnej, integracja Grupy, budowanie zaangażowania i postaw innowacyjnych.

Program Azoty PRO polega na realizacji szeregu inicjatyw proefektywnościowych, stworzeniu platformy wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy spółkami w Grupie, procesie kreowania liderów oraz wsparciu zarządzania zmianą. Realizacja Programu ma również na celu stale wzmacniać pozycję konkurencyjną Grupy Azoty na rynku globalnym poprzez maksymalizację istniejących synergii, wzrost efektywności i wydajności pracy w spółkach Grupy.

Program realizowany jest w pięciu obszarach:

  • produkcja,
  • logistyka i zakupy,
  • remonty,
  • efektywność energetyczna,
  • funkcje wsparcia.

Program Doskonałości Operacyjnej – Azoty PRO jest największym tego typu projektem w Polsce. Od tradycyjnych programów efektywnościowych różni się on zakresem działań oraz terminem realizacji. Standardowe projekty koncentrują się na wyzwaniach krótkoterminowych. W przypadku Azoty PRO spółka zakłada zarówno realizację projektów mających przynieść efekty w krótkim czasie, tzw. quick wins, jak również działań zapewniających motywację do wprowadzania dalszych zmian w kulturze organizacyjnej. Zapewnią one stałą i ciągłą poprawę działalności operacyjnej Grupy Azoty. Realizacja Programu Doskonałości Operacyjnej wymagała stworzenia zespołu złożonego z kilkudziesięciu kluczowych pracowników Grupy Azoty. Tworzą oni grupę Liderów Inicjatyw odpowiedzialnych za wdrożenie konkretnych projektów w poszczególnych obszarach.